Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Πυλώνες ανάπτυξης

Μια πετυχημένη δημοτική αρχή θα πρέπει:
1. Να είναι δίπλα στον αγρότη... (Αγροτική Ανάπτυξη)
2. Να είναι δίπλα στον εκπαιδευτικό έτςι ώστε να "εκπαιδεύσει" τους νέους... (Παιδεία)
3. Να είναι δίπλα στο πολιτισμό... (Πολιτισμός-Στήριξη Συλλόγων)
4. Να είναι δίπλα στούς εκπροσώπους του τουρισμού... (Τουριστική Ανάπτυξη)
5. Να είναι δίπλα στο πολίτη, ειδικά σε αυτόν που χρειάζεται βοήθεια ... (Κοινωνική Πολιτική)
6. Να συζητάει με όλους ...πριν αποφασίσει ... (Δημοκρατία)

Δεν υπάρχουν σχόλια: